Zálohování na DropBox s využitím programu DUPLICITY

Na webu jsem nalezl návod jak zprovoznit zálohovací program duplicity s uložištěm Dropbox. Bohužel úplně nefungoval, problém byl ve verzi duplicity, která musí být aktuální (a v Ubuntu 14.04 není..)

 • přidat repositář pro duplicity
  • sudo add-apt-repository ppa:duplicity-team/ppa
  • sudo apt update
 • a nainstalovat posledni verzi
  • sudo apt install duplicity
 • nainstalovat podporu dropboxu pro python
  • sudo pip install dropbox
  • sudo pip install dropbox -upgrade
 • nastavit GPG
  • sudo apt install gnupg
 • generování může být zdlouhavé, je dobré nainstalovat
  • sudo apt-get install gnupg2
  • sudo apt-get install rng-tools
 • spustit proces
  • sudo rngd -r /dev/urandom
 • zkontrolovat
  • watch -n 0.2 cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail
 • a spustit generaci keygenu
  • gpg –list-keys
  • gpg –gen-key
 • vypsat klíče – pub za lomítkem je to co potřebujeme
 • přidat proměnné prostředí
  • export DPBX_APP_KEY=
  • export DPBX_APP_SECRET=
 • provést autorizaci vůči dropboxu
  • duplicity –encrypt-key XXXXXX full SOURCE dpbx:///DIR_NAME (XXXXXX je náš pub klíč)
 • autorizační token přenést do proměnné prostředí
  • export DPBX_ACCESS_TOKEN=
 • všechny 3 proměnné DPBX_ je dobré dát do souboru
  • /etc/environment

Záloha se provede např. tímto příkazem:

 • duplicity –verbosity 2 –no-encryption –full-if-older-than 7D /var/www/html/samot/ dpbx:///samot.spojil.eu

a obnova dat se provádí tímto příkazem

 • duplicity restore –verbosity 2 –force –no-encryption dpbx:///zalohy/samot.spojil.eu/ /var/www/html/samot