WordPress a nginx

Nginx je poměrně dost odlišný od Apache. Pro provoz WP jsou nutné některé změny konfigurace

  1. Nginx nepodporuje soubor .htaccess. Namísto toho používá direktivy v souboru /etc/nginx/sites-available/default. Například pro správné fungování permalinku je nutné použít tuto direktivu

 

location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri$args;
}

případně pokud WP běří v adresáři

location /wordpress/ {
    try_files $uri $uri/ /wordpress/index.php?q=$uri$args;
}