Přístup k OneDrive s využitím RCLONE

Open source program RCLONE slouží k přístupu  k mnoha cloudovým souborovým službám. Jednou z nich je i OneDrive for Bussines od Microsoftu. Instalace není složitá: curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash rclone config Zde je malý zádrhel v tom, že rclone potřebuje web browser k získání tokenu. Naštěstí se to ale dá vyřešit spuštěním konfigurace pod … pokračovat ve čtení

Vlastni twig soubor

https://stackoverflow.com/questions/45542726/opencart-3-x-including-a-new-template-file To add your own custom twig file and include it inside another existing one you need to do three things: Create the actual custom twig file. In your case it will be: catalog/view/theme/customtheme/template/common/header_home.twig Create a controller for that twig file. In your case you can just copy: /catalog/controller/common/header.php and rename that to header_home.php. Edit … pokračovat ve čtení

Linux Mint a RDP

Při zprovoznění vzdálené plochy na Linux Mintu jsem narazil na problém zprovoznění RDP. Pomohl tento návod. sudo apt install xrdp xorgxrdp echo env -u SESSION_MANAGER -u DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS mate-session>~/.xsession Pak už všechno fungovalo

Migrace GIT repositáře

Pro migraci existujícího git repositáře je nejlepší tento postup (https://stackoverflow.com/a/26552740): git clone –mirror <URL to my OLD repo location> cd <New directory where your OLD repo was cloned> git remote set-url origin <URL to my NEW repo location> git push -f origin

Instalace Googs – open source alternativa GitHubu

Na Ubuntu 18.04 mi fungoval následující postup: sudo adduser –system –group –disabled-password –shell /bin/bash –home /home/git –gecos ‚Git Version Control‘ git wget https://dl.gogs.io/${VERSION}/gogs_${VERSION}_linux_amd64.tar.gz -P /tmp sudo tar xf /tmp/gogs_*_linux_amd64.tar.gz -C /home/git sudo chown -R git: /home/git/gogs sudo cp /home/git/gogs/scripts/systemd/gogs.service /etc/systemd/system/ POZOR tento soubor NESMÍ být spustitelný sudo systemctl start gogs sudo systemctl enable gogs V … pokračovat ve čtení

Raspbian jako AP

Nainstalovat  základní systém. Poté  spustit rPi, příhlásit se jako uživatel pi (def heslo raspberry) a poté heslo změnit. Pomocí utility raspi-config povolit ssh a nastavit locale sudo raspi-config sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade Čerpal jsem z tohoto odkazu  https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/access-point.md V souboru etc/sysctl.conf je nutné odkomentovat řádek #net.ipv4.ip_forward=1 a znovu načíst soubor sysctl.conf sysctl -p … pokračovat ve čtení

Překlady PHP pomocí GnuText

Nainstalujeme si vše potřebné sudo apt-get install translate-toolkit vyextrahujeme text z php souboru (musí být ve tvaru _(‚toto je text‘) xgettext /var/www/html/class.php do vygenerovaného souboru .PO doplníme překlady a vygenerujeme MO soubor msgfmt -o class_xxx.mo class_xx.po v PHP souboru musíme nastavit prostředí $locale = „cs_CZ.UTF-8“; putenv(„LANG=“.$locale); putenv(„LC_ALL=“.$locale); setlocale(LC_ALL, $locale); date_default_timezone_set(‚Europe/Prague‘); a v kódu programu nastavit … pokračovat ve čtení

Lokalizace prosředí

Pro PHP je nutné nainstalovat podporu sudo apt-get install php5-intl podíváme se co máme locale -a vytvoříme podporu pro češtinu sudo locale-gen cs_CZ sudo locale-gen cs_CZ.UTF-8 sudo dpkg-reconfigure locale restartneme apache sudo service apache2 restart

Zálohování na DropBox s využitím programu DUPLICITY

Na webu jsem nalezl návod jak zprovoznit zálohovací program duplicity s uložištěm Dropbox. Bohužel úplně nefungoval, problém byl ve verzi duplicity, která musí být aktuální (a v Ubuntu 14.04 není..) přidat repositář pro duplicity sudo add-apt-repository ppa:duplicity-team/ppa sudo apt update a nainstalovat posledni verzi sudo apt install duplicity nainstalovat podporu dropboxu pro python sudo pip … pokračovat ve čtení