Zálohování na DropBox s využitím programu DUPLICITY

Na webu jsem nalezl návod jak zprovoznit zálohovací program duplicity s uložištěm Dropbox. Bohužel úplně nefungoval, problém byl ve verzi duplicity, která musí být aktuální (a v Ubuntu 14.04 není..) přidat repositář pro duplicity sudo add-apt-repository ppa:duplicity-team/ppa sudo apt update a nainstalovat posledni verzi sudo apt install duplicity nainstalovat podporu dropboxu pro python sudo pip … pokračovat ve čtení

Fail2ban

Fail2ban je mocný nástroj který dokáže zabezpečit mnoho služeb při opakovaných pokusech o přihlášení. Instalace je snadná sudo apt install fail2ban sudo nano /etc/fail2ban/jail.local do direktivy doplnit adresy které nebudou omezovány ignoreip = 127.0.0.1 10.0.0.0/8 a.b.c.d vypsání stavu fail2ban-client status nebo podrobnější fail2ban-client status ssh dobré je i doinstalovat plugin pro wordpress wp-fail2ban

Instalace Postfixu s vyuzitim sluzeb Google

Pro fungování php mailu je potřeba mít nainstalovaný nějakého MTA kliena. Dobře vychází Postfix, který se dá zprovoznit v tzv. „satelitním“ modu, kdy postfix nepřijímá poštu, pouze jí posílá přes google. sudo apt-get install libsasl2-modules postfix zvolit „Satellite system“ sudo nano /etc/postfix/sasl/sasl_passwd smtp.gmail.com:587 username@gmail.com:password sudo postmap /etc/postfix/sasl/sasl_passwd sudo chown root:root /etc/postfix/sasl/sasl_passwd /etc/postfix/sasl/sasl_passwd.db sudo chmod 0600 … pokračovat ve čtení

Zabezpečení SSH a FTP

Na serveru linuxexpres.cz jsem našel pěkný seriál o správě linuxového serveru. Jedna kapitola se věnuje zabezpečení ssh. Stručné shrnutí obsahu: zkontrolovat zda v souboru /etc/ssh/sshd_config je povolen pouze protokol 2. Verze 1 je zranitelná Protocol 2 zakázat X11Forwarding X11Forwarding no vypnutí přístupu hesle. Využívá privátního a veřejného klíče. Postup pro klienta přihlašujícího se z linuxového … pokračovat ve čtení

Ubuntu – kostka php 5

Instalaci zvolit v anglictine, lokace United States, klavesnice English (US). Použí LVM na celý disk. Základní nástroje sudo apt update sudo apt install openssh-server sudo apt install mc Barevny shell nano ~/.bashrc odkomentovat řádek #force_color_prompt=yes .bash_profile pro login shel nano ~/.bash_profile přidat řádky if [ -f ~/.bashrc ]; then source ~/.bashrc fi Historie v shellu … pokračovat ve čtení

Práce se systémem GIT

Základní tutoriál je zde. Nápověda k jednotlivým příkazům se dá vyvolá pomocí git help <příkaz> Další info je třeba na serveru www.kutac.cz Zjištení stavu git status git stus -s (short verze) Odeslání změn git commit -m ‚zpráva‘ Zrušení odeslaných změn git commit –amend Zobrazení historie změn git log Výjmutí souboru ze sledování git rm <soubor> … pokračovat ve čtení

Ubuntu – barvicky v nano editoru

git clone https://github.com/nanorc/nanorc.git cd nanorc make install Pak do souboru  ~/.nanorc přidat include ~/.nano/syntax/html.nanorc include ~/.nano/syntax/css.nanorc include ~/.nano/syntax/php.nanorc include ~/.nano/syntax/ALL.nanorc viz AskUbuntu

GIT server

Instalace git serveru není složítá: adduser git mkdir /git chown git:git /git su git cd mkdir .ssh && chmod 700 .ssh touch .ssh/authorized_keys && chmod 600 .ssh/authorized_keys cd /git mkdir kostka.git git init –bare kostka.git Na straně klienta se vytvoří adresář (nebo se použije exisující) git init Do souboru .gitignore je vhodné dopsat vyjímky (např. … pokračovat ve čtení

Ubuntu – kostka – php 7

Instalaci zvolit v angličtině, lokace Czech, klavesnice English (US). Použít LVM na celý disk. Základní nástroje sudo apt update sudo apt upgrade sudo apt install openssh-server sudo apt install mc sudo apt install language-pack-cs ssh-keygen do souboru ~/.ssh/ authorized_keys dát správné přístupy Barevny shell nano ~/.bashrc odkomentovat řádek #force_color_prompt=yes .bash_profile pro login shel nano ~/.bash_profile … pokračovat ve čtení

Převod TS souborů na AVI

Script pochází od Petra P.: @echo off set cesta=c:mkv time /t>%cesta%%4_HD_konver.log echo Start:%2 ,Trvani:%3 >>%cesta%%4_HD_konver.log ffmpeg -i %1 -sn -y -threads 0 -b:v 2500k -map 0:0 -map 0:1 -vcodec libx264  -acodec copy -f matroska -ss %2  -to %3 %cesta%%4_HD.mkv time /t>>%cesta%%4_HD_konver.log pause