Překlady PHP pomocí GnuText

Nainstalujeme si vše potřebné

 • sudo apt-get install translate-toolkit

vyextrahujeme text z php souboru (musí být ve tvaru _(‚toto je text‘)

 • xgettext /var/www/html/class.php

do vygenerovaného souboru .PO doplníme překlady a vygenerujeme MO soubor

 • msgfmt -o class_xxx.mo class_xx.po

v PHP souboru musíme nastavit prostředí

 • $locale = "cs_CZ.UTF-8";
 • putenv("LANG=".$locale);
 • putenv("LC_ALL=".$locale);
 • setlocale(LC_ALL, $locale);
 • date_default_timezone_set('Europe/Prague');

a v kódu programu nastavit

 • $domain = 'class_xxx';
 • bindtextdomain($domain, __DIR__."/locale");
 • bind_textdomain_codeset($domain, 'UTF-8');
 • textdomain($domain);

Důležité pro gettext je, aby struktura adresářů byla (pro předchozí příklad) ve tvaru

 • locale/cs_CZ.UTF-8/LC_MESSAGES