Přehled pivních stylů dle BJCP

Nejobecnější kategorizace pivních stylů podle typu kvasnic je fenoménem moderního řemeslného pivovarnictví. Američtí pivovarníci a většina ostatních řemeslných pivovarů nazývají piva ale, pokud používají kvasnice svrchního kvašení (ale), a ležáky, pokud používají kvasnice spodního kvašení (lager). Většina kategorizačních systémů připouští i třetí klasifikaci, která se často kvůli této metodě nazývá spontánně kvašená; divoké nebo smíšené kvašení jsou však asi nejpoužívanější moderní termíny pro řemeslná piva označující tato piva kvašená pomocí bakterií nebo kvasinek jiných než Saccharomyces. Termín divoké v tomto kontextu nelze vykládat jako spontánně kvašené; většina z nich je přímo naočkována požadovanými kvasnými kmeny.

Pro účely kategorizace piv byl organizací BJCP vytvořen systém, který v aktuální verzi 2021 řadí piva celkem do 34 hlavních kategorii. Níže je jejich přehled.